zondag, juli 14, 2024

Gegevensformulier sponsor Stichting vrienden van Ed:

  Bedrijfsgegevens

  Naam Bedrijf:

  Contactpersoon Dhr./Mevr.:

  Adres en Huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaat:

  Telefoonnummer vast:

  Telefoonnummer mobiel:

  E-mailadres:


  Wijze Sponsoring


  Eenmalig bedrag:


  Jaarlijks vast bedrag:
  (u ontvangt elk jaar een factuur voor de overeengekomen perioden)


  Wijze betaling


  Factuuradres:

  Ander factuuradres?


  Verwacht tegenprestatie?

  Zo ja welke....?


  Mogen wij u later weer benaderen?


  Opmerkingen:


  * Factuur en bevestiging per mail.