Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3 (klik hier voor Pdf)

Beste deelnemers,

Er zit schot in de zaak.

Eerst even wat praktische gegevens:

Woensdag 27 maart om 19.30 uur wordt u verwacht in Pardoes, De Weijver 8a te Hoogwoud voor een informatie-avond. Indien u verhinderd bent, wilt u dit dan voor deze gelegenheid melden via penningmeestertdc@gmail.com, dit i.v.m. vakantie van de secretaris.

Zaterdag 6 april zal er uitleg zijn over de Mio’s (navigatie-apparatuur) en een oefenrit hiermee voor de kopmannen /-vrouwen. We verzamelen om 10.00 uur in de vergadelaar.

Op dit moment hebben we als kopman genoteerd: Ton Minnebach, Jan Rood, Jan Luken en Kees van Dam.

Het lijkt ons wenselijk om per groep ook te beschikken over een 2e kopman c,q vrouw, wil iedereen hier over nadenken dan komen we daar woensdag 27 maart op terug.

Zondag 7 april is er een oefentocht voor de hele groep: in de subgroepen o.l.v. de diverse koplieden. We verzamelen bij de Vergadelaar om 10.30 uur.

De Tour telt dit jaar 46 deelnemers. 5 ervan gaan op de racefiets met Kees Mooij als kopman. De overige deelnemers worden in 4 groepjes verdeeld. Elk met een eigen kopman/-vrouw die  de uitgezette route aangeeft.

Wat betreft de financiën:

Uw bijdrage in de kosten bedraagt € 325,00 p.p.

De Stichting Westfriese Tafel is opgericht om het West-Friese streekproduct onder de aandacht te brengen. Als centraal punt en aandachtstrekker is daarvoor de Westfriese Tafel bedacht. Een grote bouwdoos die op een tafel lijkt en die telkens opgebouwd en afgebroken moet worden.

Die taak is uitbesteed aan het SJJO en daarvoor krijgt het SJJO per keer geld. Dat geld houdt het SJJO niet zelf maar wordt verdeeld onder de deelnemende clubs die mensen geleverd hebben voor deze taak. Dus als alleen deelnemers aan Tour de Classique de Tafel opbouwen en afbreken dan gaat het hele bedrag naar onze club. Doen leden van andere clubs er ook aan mee, dan is de verdeling naar rato van de inbreng van de diverse clubs. Of er ook een oplossing is voor mensen die voor meerdere clubs werken is mij onbekend.. 😉

De oprichting van Stichting Tour de Classique (niet Classic, wat mijn tekstverwerker er iedere keer van maakt) is rond.

Als u deze brief krijgt is er ook een bankrekeningnummer aangevraagd bij de Rabobank in Spanbroek. Dat had erg veel voeten in de aarde wegens de controle op criminaliteit en witwassen. Daardoor nam dat ook meer tijd in beslag dan gedacht.

Het rekeningnummer is: NL06 RABO 0337 7802 34

U krijgt van de penningmeester een aparte nota voor uw deelname.

Misschien bent u op de hoogte van de Rabobank Clubkas Campagne

Dat is een sponsoractie van de Rabobank, waarbij de leden van de Rabobank hun stem kunnen uitbrengen waar de sponsorgelden heen moeten gaan. Zo “beslissen onze leden mee over de verdeling van het coöperatief dividend.”

Dat kan alleen indien u:

–    Een rekening hebt bij de Rabobank Spanbroek

–    U opgegeven hebt als lid van de Rabobank. Dat is iets wat u in de bank of op de website van de bank kunt regelen. U moet zich dan wel inschrijven vóór 1 april.

► Bij een en/of rekening kunnen beiden lid worden.

–    De stemperiode is van 23 april t/m 14 mei 2019; dan brengen leden van Rabobank West-Friesland hun stem uit op hun favoriete vereniging of stichting. Elk lid mag vijf (max. 2 per club) stemmen uitbrengen. De leden ontvangen aan het begin van de stemperiode via de post hun stembiljet met meer informatie.

Dus: hebt u een rekening bij de Rabobank Spanbroek en bent u nog geen lid: meldt u svp zo snel mogelijk aan als lid en eventueel ook uw partner.

Als u stemmen over hebt, mag ik u dan vragen om ook op De Hoogwouder Dansers stemmen uit te brengen? Daar zit ik, Rob, toevallig in het bestuur.


Disclaimer: de informatie in deze nieuwsbrief is nog aan verandering onderhevig. De reis wordt nog ontwikkeld en er kunnen zaken gewijzigd worden. Alles is pas definitief bij de laatste nieuwbrief !!